Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Aristokratická reprezentácia a barokový životný štýl v druhej polovici 17. a prvej polovici 18. storočia (za vlády Leopolda I., Jozefa I., Karola III. a Márie Terézie)
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Anna Fundárková, M.A., PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je určiť orientačné vzory pre uhorskú aristokratickú reprezentáciu (viedenský dvor, zahraničné dvory) a s tým súvisiaci výskum špecifík sobášnej politiky uhorskej aristokracie. Pri spracovaní témy sa treba zamerať na vonkajšie prejavy reprezentácie - výstavba sídiel, vytváranie portrétnych galérií, umeleckých zbierok a zbierok kníh a aristokratické "radovánky" - poľovačky, festivity, baletné a divadelné predstavenia, spoločenské hry - prepojenie politiky a zábavy. mecenášstvo, resp. intelektuálne, umelecké aktivity jednotlivcov
( teoretické diela o uhorskej šľachtickej reprezentácii).Výskum sa môže zamerať aj na finančné náklady luxusného životného štýlu a s tým súvisiace zadlžovanie aristokratov - problémy, ktoré z toho vyplývali (konflikty o majetok v rodoch, ktoré nie raz vyústili do súdnych sporov). Spracovanie témy odporúčam na základe vybraných konkrétnych osobností – napr. kaločský arcibiskup Imrich Csáky (1672 – 1732), uhorský kancelár František "Quinquin" Esterházy (1715 – 1785) alebo uhorský kancelár Mikuláš VIII. Pálffy (1710 – 1773). K spracovaniu vyššie uvedených tém je podmienkou znalosť nemeckého, maďarského a latinského jazyka (jazyk prameňov) a pokročilá znalosť angličtiny.