Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Mesto a jeho hospodársko-sociálny rozvoj v 13. – 15. storočí (príklad konkrétneho mesta)
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Martin Štefánik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce bude zameraná na konkrétne mesto po konzultácii so školiteľom. Vítaná je vlastná aktivita pri výbere konkrétneho mesta (alebo skupiny miest). Základný rámec hospodársko-sociálneho rozvoja tvoria mestské privilégiá, ich renovácie, postupné rozširovanie alebo redukovanie. Na základe listinného materiálu (najmä spory a sťažnosti mj. s okolitou šľachtou alebo miest navzájom) je možné vyhodnotiť ich fungovanie resp. úskalia ich uplatňovania v konkrétnej oblasti. Pri mestách s dobre zachovaným mestským archívom je možné zúženie témy (budovanie mestského chotára a vývoj mestského majetku, mestské príjmy a výdavky, štruktúra a aktivity obyvateľstva) s dôrazom na neskoršie obdobia. Potrebná je schopnosť práce so stredovekými prameňmi v latinskom a nemeckom jazyku. Vítaná je znalosť maďarčiny.