Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Stredoveká spoločnosť v Uhorsku. Pôvod, zmeny a zánik jednotlivých sociálny skupín na kráľovských alebo cirkevných majetkoch v 13. – 14. storočí
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Pavol Hudáček, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce vychádza z hospodársko-sociálnych dejín stredoveku a je zameraná hlavne na výskum štruktúry a podoby uhorskej spoločnosti v rámci transformačných procesov, ktoré prebiehali za vlády Arpádovcov a Anjouovcov. Doktorand si po konzultácii so školiteľom zvolí konkrétnu kategóriu/kategórie ľudí (napr. kráľovskí populi, kondicionári, dvorníci, dušníci, synovia jobagiónov, servienti a pod.) a spracuje jej pôvod, prípadne zmeny a zánik. Výskum sa môže zamerať aj na konkrétne územie alebo jednu cirkevnú inštitúciu (napr. komitát, kráľovský majetok, biskupstvo, kláštor a pod.), ktoré budú slúžiť ako výskumná sonda v rámci širších socio-právnych zmien uhorskej spoločnosti. Bude nutné prehodnotiť teoretické koncepty predchádzajúceho bádania a kriticky sa pozrieť aj na tzv. služobnícku organizáciu v Uhorsku. Pri spracovaní tejto témy je možné zohľadniť aj stredoeurópsky kontext (komparácia so spoločenskou situáciu v Poľsku a Českých krajinách). Podmienky: znalosť slovenského jazyka, latinčiny, anglického jazyka (min. B2), znalosť maďarčiny je veľmi vítaná. Výhodou je schopnosť čítať stredoveké pramene v origináli.