Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium mikroštruktúrý procesu sieťovania metakrylátov v bulku a uväznených
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Helena Švajdlenková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je štúdium vplyvu sieťovania metakryálov v bulku a uväznených podmienkach na zmeny mikroštruktúry vytvrdených fotopolymérov. Na základe získaných unikátnych PALS dát, odhaľujúcich veľkosť a homogenitu zosieťovanej štruktúry fotopolymérov, v relácií s molekulovou štruktúrou (NIR, FTIR/ATR) a relaxačnými procesmi (DS) v sieti, sa budú skúmať kľúčové štrukturálne faktory, ktoré zodpovedajú za zvýšenie pevnosti vytvrdených materiálov. Metakryláty majú všestranné využitie v rôznych oblastiach ako sú napríklad dentálne materiály, materiály pre 3D tlač, ochranné nátery.