Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Skúmanie dynamiky a vlastností polymérnych uzlov s aktívnou topológiou pomocou molekulových simulácií
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Dušan Račko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Táto doktorandská téma sa zameriava na použitie molekulových simulácií na štúdium vlastností zauzlených polymérov s aktívnou topológiou. Výskum bude pravdepodobne zahŕňať vývoj a aplikáciu výpočtových metód na modelovanie správania týchto komplexných systémov na molekulárnej úrovni, ako aj analýzu a interpretáciu simulačných údajov s cieľom získať prehľad o vlastnostiach a dynamike zauzlených polymérov s aktívnou topológiou (tvorba alebo odstraňovanie uzlov). Cieľom výskumu môže byť pochopenie toho, ako tieto systémy reagujú na rôzne externé sily, alebo skúmanie potenciálneho využitia zauzlených polymérov s aktívnou topológiou v oblastiach, ako je materiálová veda a biotechnológia.