Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Polymérne kompozity s modifikovanými nanoplnivami
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mária Omastová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Príprava polymérnych kompozitov na báze polymérnej matrice a povrchovo modifikovaných nanoplnív ako sú napr. uhlíkové nanotrubičky, 2D častice ako grafén, MXén a iné anorganické nanočastice a štúdium ich vlastností. Kompozity budú pripravené rôznymi spôsobmi, ako sú zamiešanie v tavenine, odlievanie z roztoku, a iné. Modifikácia povrchu nanoplnív bude vyhodnocovaná vzhľadom na ich dispergáciu v polymérnej matrici, ktorá bude študovaná rôznymi technikami. Pripravené nanokompozity budú skúmané ako senzory, aktuátory a materiály pre nové typy nabíjateľných batérií a superkondenzátory.