Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchov.
Program DŠ
Fyzikálna chémia, Technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Modifikáciou povrchov je možné cielene upraviť povrchové vlastnosti. Moderné polymerizačné techniky umožňujú zavedenie požadovaných funkčných skupín na povrch materiálov a zároveň kontrolu hustoty a hrúbky polymérneho obalu, od ktorej závisí príspevok polymérneho obalu a modifikovaného jadra do celkových vlastností pripraveného hybridného materiálu. Radikálové polymerizácie majú množstvo výhod oproti iónovým polymerizáciam. Avšak bežné techniky z povrchu iniciovanej radikálovej polymerizácie používajú veľké množstvo katalyzátora, ktorý je potrebné pre určité aplikácie následne pracne odstraňovať. Cieľom dizertačnej práce je využitie moderných polymerizačných techník pracujúcich s ppm množstvami katalyzátora pre modifikáciu povrchov rôznych materiálov so širokým aplikačným potenciálom zahŕňajúcim i také oblasti, ktoré sú citlivé na prítomnosť anorganických katalyzátorov, ako napríklad biomedicína.