Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza blokových kopolymérov s rôznou topológiou.
Program DŠ
Fyzikálna chémia, Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
S novými pokročilými technológiami rastú i požiadavky na vývoj nových polymérnych materiálov s vlastnosťami presne šitými na mieru pre špeciálne aplikácie. Topológia polymérnych reťazcov významne ovplyvňuje nielen vlastnosti polyméru v roztokoch a tavenine, ale vďaka rôznej morfológii aj vlastnosti výsledného polymérneho materiálu. Pochopenie vplyvu topológie na vlastnosti má preto veľký význam pre dizajn polymérov a polymérnych materiálov. Štúdium bude zamerané na vplyv topológie blokových kopolymérov (lineárne, očkované, hviezdicové a cyklické) na viskozitu, tok, samousporiadávanie a morfológiu. Zameriame sa i na zavedenie jedného alebo viacerých blokov, ktoré sú schopné reagovať na vonkajšie podnety, čo umožní cielene ovplyvňovať vlastnosti výsledných polymérov. Topológia polymérov bude kontrolovaná využitím moderných polymerizačných a syntetických techník. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR ako i štúdium fyzikálnych vlastností polymérov.