Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Organogély a hydrogély na báze monomérov z obnoviteľných zdrojov.
Program DŠ
Fyzikalna chémia, Technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Využitie monomérov z bioobnoviteľných zdrojov pre prípravu polymérov je vysoko aktuálna téma. Predmetom štúdia je príprava a charakterizácia vlastností kopolymérov na báze butyrolaktónu a oxazolínu, ktoré v prítomnosti sieťovadla vytvárajú organogél. Ako sieťovadlo sa použijú difunkčné akrylátové, metakrylátové resp. akrylamidové zlúčeniny. Prešetrí sa vlpyv chemického zloženia, koncentrácie monomérov a množstva sieťovacieho činidla na výsledné mechanické vlastnosti gélov. Nasledujúcim krokom bude zmena hydrofóbneho charakteru gélu na hydrofilný gél – hydrogél. Táto zmena sa dosiahne hydrolýzou butyrolaktónového kruhu, kedy dochádza k otvoreniu cyklickej štruktúry. Jedným z hlavných cieľov práce bude štúdium napučiavania pripravených hydrogélov v rôznych vodných roztokoch. Veľká pozornosť bude venovaná tiež charakterizácii hydrogélov pomocou dostupných zobrazovacích metód, termickej analýzy ako aj testom cytotoxicity. Mechanické vlastnosti organogélov a hydrogélov sa komlexne otestujú pomocou reologických meraní, pričom materiály s vhodnými vlastnosťami budú navrhnuté pre detailnejšie štúdium v oblastiach s environmentálnym, prípadne biomedicínskym zameraním.