Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Sietené polyesterové materiály pre inžinierske aplikácie.
Program DŠ
Technológia polymérových materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Danko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Materiálová veda je kombináciou syntézy a inžinierstva. Výsledkom sú materiály pre každodenné použitie. Polymérna veda je jedným z najlepších prístupov pri navrhovaní nových materiálov pre požadovanú aplikáciu. Výskumným zámerom tejto témy bude príprava polyesterových materiálov s vitrimerickými vlastnosťami. Táto špeciálna trieda polymérov sa vyznačuje opätovnou spracovateľnosťou a zároveň tzv. „samo-sceľovacou“ schopnosťou. To všetko bez straty mechanických vlastností. Takéto vlastnosti je možné dosiahnuť, ak môžu efektívne a spoľahlivo chemické väzby siete simultánne vznikať a zanikať s určitou rýchlosťou. Takto môže byť dosiahnutý makroskopický tok bez rizika štrukturálneho poškodenia alebo trvalej straty vlastností materiálu. Predmetom štúdia bude prešetrenie možnosti tvorby vitrimérov z komerčných PLA a PHB s prídavkom termoplastického škrobu (TPS) a/alebo nanovláknitej celulózy (NFC) (nano)plniva. Prítomnosť glycerolu zabezpečí sieťovanie. Pre trans-esterifikačný typ siete vo vitriméroch je pre krátky relaxačný čas zásadný vysoký obsah esterovej väzby ako aj vysoký obsah hydroxylov, ktoré sa na tvorbe esteru podieľajú. Z tohto pohľadu môže byť napr. prítomnosť plniva škrobu alebo celulózy s hydroxylovými skupinami cukorných jednotiek výrazne nápomocná.