Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Pokročilé polymérne materiály
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kopolyméry predstavujú jedinečnú triedu materiálov, ktoré kombináciu vhodných vlastností môžu byť v širšom spektre aplikované. Môžu mať vynikajúcu chemickú odolnost, tepelnú stabilitu, nízky koeficient trenia a elektrické vlastnosti. Kopolyméry reagujúce sa na podnety, našli široké priemyselné a komerčné využitie, založené na ich schopnosti meniť kontrolovaným spôsobom jednu alebo viacero svojich fyzikálno-chemických vlastností v reakcii na jeden alebo viacero vonkajších podnetov, ako je svetlo, teplota, elektrické a magnetické polia, pH, a/alebo biologické signály. Cieľom dizertačnej práce je príprava a štúdium fyzikálno-chemických a mechanických vlastností kopolymérov obsahujúce heteroaromatické jednotky.