Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Inteligentné polymérne materiály
Program DŠ
organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Dôležitím aspektom súčasnej chémie je prispôsobovanie vlastností inteligentných materiálov. Jedinečné vlastnosti polymérov s pendantnými heteroaromatickými jednotkami poskytujú elektrochemické, elektronické, optoelektronické, katalytické a biologické vlastnosti s potenciálnym využitím ako inteligentné materiály. Takéto materiály sa objavujú vo vysoko špecializovaných predmetoch a každodenných veciach. Cieľom dizertačnej práce je syntéza a štúdium fyzikálno-chemických a mechanických vlastnosti polymérnych materiálov na báze vinyl a akryl substituovaných furánových monomérov získaných z biomasy. Úlohou bude optimalizácia reakčných podmienok fotoATRP polymerizácií (koncentrácia katalyzátora, typ organického rozpúšťadla, intenzita a vlnová dĺžka žiarenia) a štúdium vplyvu monoméru na výslednú štruktúru a vlastnosti polymérov.