Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava polymérnych nanomateriálov
Program DŠ
Fyzikálna chémia, Technológie polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Nanotechnológie zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých oblastiach špecifických potrieb ľudí. V medicíne sa napríklad nanomateriály používajú na zlepšenie diagnostiky chorôb aj terapeutických funkcií existujúcich chemoterapeutík. Nanomateriály existujú na úrovni nanometrov s jedinečnými vlastnosťami, ktoré oproti ich objemnejším protikladom nie sú prítomné. Vlastnosti, ako je veľkosť, tvar, povrchová chémia, superparamagnetizmus a špecifické absorpcie a emisie svetla, umožnili ich použitie v širokej škále biomedicínskych aplikácií. Cieľom dizertačnej práce je príprava a characterizácia biokompatibilných nanočastíc. Na prípravu nanočastíc sa využijú deriváty chitosanu obsahujúce kvartérne amóniové a sulfónované skupiny. Budú sa študovať analógy chitosanu s ohľadom na schopnosť systému vytvárať častice, podľa hydrodynamického priemeru častíc a taktiež množstvo inkorporovaného liečiva a jeho správanie pri uvoľňovaní, ktoré sa následne charakterizuje pomocou UV-Vis a HPLC.