Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
"Přirozenost“ a „přírodnost“ v tzv. novém materialismu
Program DŠ
Dejiny filozofie (2.1.3.)
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Studující bude analyzovat základy jednoho z mála kontrárních dílčích směrů v myšlení soudobé evropské filosofie, který se pojí se jménem francouzského filosofa Quentina Meillassouxe a jeho pojetím tzv. korelacionismu, zvaného rovněž „spekulativní realismus“. Při prvním letmém pohledu se nezdá, že by filosofie konstatující korelacionistický kruh poznání (rozumění) a vyžadující proto další stabilizaci poznávajícího subjektu vyšla zásadně dál než například k Adornově konstatování „záchrany filosofie“ pro modernu obratem k transcendentálnímu subjektu. Přesto se spekulativní realismus zvolna mění v široké hnutí soudobé kontinentální filosofie a přibývá nejen jeho stoupenců, ale také komentářů k doposud hlavnímu Meillassouxovu spisu Po konečnosti. Rozprava o nezbytnosti kontingence a dalších textů, které jím tematizované otázky rozvíjejí. Úkolem práce bude proto i zmapování této diskuse.