Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Koncept etiky rovnakej úcty a ľudské práva
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Koncept etiky rovnakej úcty ako normatívneho východiska vo vzťahu k nedeliteľnosti ľudských práv je kľúčovým, ale stále nedostatočne analyzovaným problémom. Reflexia tohto vzťahu bude spočívať v dvoch perspektívach: po prvé , jeho ukotvenosti v princípe vzťahov individuálnej a kolektívnej autonómie , po druhé, rozpracovaní tohto normatívneho východiska na pozadí ambivalentného vzťahu práva vlastniť s pravom na dôstojný život.