Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza zdôvodnení modálnych tvrdení a jej využitie pre posudzovanie myšlienkových experimentov
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Účelom mnohých myšlienkových experimentov je obhájiť alebo spochybniť nejaké modálne tvrdenie. Úlohou bude, na základe analýzy, zostaviť typológiu modálnych tvrdení, ich zdôvodnení, a vybraných relevantných relácií a závislostí medzi nimi. Táto analýza má byť následne aplikovaná pri posudzovaní (podmienok) korektnosti rôznych typov myšlienkových experimentov, ktoré sú známe z príslušnej odbornej literatúry.