Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Názov témy
Etnolingvistická analýza vybraného obrazu zvieraťa v tradičnej kultúre Slovanov.
Program DŠ
slovanské jazyky a literatúry
Meno školiteľa/-ky
Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
Predmetom výskumu dizertačnej práce sú animalistické predstavy a symboly v tradičnej kultúre Slovákov na pozadí širšieho slovanského kontextu. Metodologické východisko predstavujú práce ruských a poľských slavistov a etnolingvistov. Predstavy o predpokladaných vzťahoch a magických súvislostiach medzi svetom zvierat a svetom ľudí sa uplatňovali v rozličných vrstvách tradičnej kultúry – v rodinných i kalendárnych obyčajoch, v liečebných praktikách, veštbách, predzvestiach, poverách, v naratívnych prozaických textoch, v krátkych žánroch folklórnej prózy, ktoré budú empirickým východiskom dizertačnej práce.