Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Názov témy
Svätomikulášske legendy v kontexte ľudovej duchovnej kultúry
Program DŠ
slovanské jazyky a literatúry
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Svetlana Žeňuchová Šašerina, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
Svätý Mikuláš je vysoko uctievaný svätec v kresťanskej duchovnej kultúre. Už za svojho života bol známy ako štedrý darca, ktorý pomáhal v každej potrebe. Táto skutočnosť sa odráža aj v jeho súčasnom uctievaní. Slovanská ľudová tradícia však pozná nepomerne viac príbehov, ktoré sa spájajú s menom tohto svätca. V rámci dizertačnej prace sa budú analyzovať texty rukopisných zborníkov zo slovanského prostredia, ktoré obsahujú exemplá, kázne a legendy. Veľká časť z nich je ovplyvnená aj folklórnymi vplyvmi, preto sa bude hľadať a analyzovať pôvod jednotlivých motívov.