Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Tunelová spektroskopia silne neusporiadaných supravodičov v blízkosti prechodu supravodič-izolant
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Pavol Szabó, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude experimentálne štúdium fyzikálneho mechanizmu prechodu supravodič-izolant v silne neusporiadaných ultratenkých filmoch a granulovaných systémoch. Bude študovaný vplyv silnej neusporiadanosti na supravodivý stav a tiež na vlastnosti normálneho stavu. Sústredíme sa na štúdium vplyvu silných lokalizačných/korelačných efektov elektrónového systému na vznik supravodivého stavu.

Literatúra:
[1] V.F. Gantmakher and V.T. Dolgopolov, Superconductor-insulator quantum phase transition. Physics – Uspekhi 53, 1-49 (2010)
[2] M. Žemlička, el al., Physical Review B 102, 180508(R) (2020)