Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Nanokvapaliny pre biomedicínske a katalytické aplikácie
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Magnetické kvapaliny (MK), tiež nazývané ferokvapaliny (FK), sú koloidné suspenzie veľmi jemných (cca 10 nm) povrchovo stabilizovaných superparamagnetických nanočastíc dispergovaných vo vhodnej nosnej kvapaline; sú teda špeciálnou skupinou nanokvapalín. Na syntézu FK sa môžu použiť polárne aj nepolárne nosné kvapaliny. MK už našli mnoho aplikácií v rôznych oblastiach biovied, biotechnológií, (bio)analytickej chémie a environmentálnej technológie. MK môžu byť efektívne použité na magnetickú modifikáciu diamagnetických materiálov a syntézu širokého spektra magneticky citlivých materiálov. Voľné biokompatibilné FK, ako aj modifikované (bio)materiály ferokvapalinami budú študované z hľadiska ich potenciálnych biomedicínskych a katalytických aplikácií, a to:
- štúdium magnetickej hypertermie v striedavých a rotačných magnetických poliach,
- príprava magneticky citlivých nosičov na viazanie biologicky aktívnych zlúčenín,
- aplikácia peroxidázovej aktivity magnetických nanočastíc oxidu železa z ferokvapalín,
- príprava magneticky citlivých nanozýmov.
Počas výskumu sa budú využívať rôzne techniky vrátane magnetických meraní, SEM, TEM, AFM, HPLC, GC, fotometria iné.