Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Modulácia kozmického žiarenia v heliosfére
Program DŠ
Jadrová a subjadrová fyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Pavol Bobík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Kozmické žiarenie (KŽ) vchádzajúce do heliosféry z medzihviezdného prostredia interaguje s magnetickým poľom heliosféry. Výsledkom je zmena energetického spektra KŽ nazývaná modulácia KŽ v heliosfére. Práca bude zameraná na vývoj 2D a 3D modelov modulácie KŽ v heliosfére s modifikáciou heliosférického magnetického poľa v polárnych oblastiach a driftom častíc na veľkorozmerných štruktúrach magnetického poľa. Modely budú zahŕňať aj závislosť rýchlosti slnečného vetra od heliošírky a moduláciu v oblasti helioobálky. V modeloch bude implementované aj urýchľovanie častíc na terminačnej rázovej vlne heliosféry. Výsledky modelov budú porovnávané najmä s experimentmi AMS-02 a Ulysses.