Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Výmena a obchod ako sociálnoekonomický fenomén protohistorického a ranostredovekého obdobia v západnej časti Karpatskej kotliny. Mince a nemonetárne prostriedky výmeny.
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Definovanie vývoja obchodno-výmenných vzťahov v určenej oblasti v protohistorickom a vo včasnostredovekom období. Výklad razby a využívania/nevyužívania mincí a iných prostriedkov výmeny a ich rôznych funkcií v jednotlivých obdobiach a spoločenstvách, s ťažiskom na lokálnu produkciu mincí a jej surovinové predpoklady na území Slovenska.