Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza a modelovanie aktivity asteroidov z pohľadu rotácie, 3D tvaru a zmien v morfológii chvostov
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Marek Husárik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Zameranie: Aktivita malých telies v Slnečnej sústave býva očakávaná (v prípade komét), ale v posledných desaťročiach sa stretávame aj s prípadmi, kedy prevažne objekty klasifikované dráhovo ako asteroidy prejavujú istú neočakávanú mieru aktivity. Príčiny aktivity môžu byť rôzne: impakt malého telesa, rotačné štiepenie, tepelná defragmentácia, atď. (nie vždy je príčina jednoznačná). Aj doba trvania aktívnej fázy môže výrazne kolísať od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Niekedy je aktivita rekurentná, no nemusí súvisieť napríklad s príchodom telesa do perihélia. Okrem iného, tieto telesá zanechávajú za sebou pomerne nezvyčajne tvarované chvosty než aké vidíme u komét.
Cieľ: Analýza aktivity obyčajne neaktívneho telesa vzhľadom na orientáciu rotačnej osi v priestore, vzhľadom na jeho tvar, prípadnú precesiu alebo meniace sa albedo povrchu. Počítačové modelovanie tvorby chvostov a ich morfológie na základe aj vlastných pozorovaní.
Požiadavky: (i) znalosť programovania v niektorom bežne používanom jazyku (Java, C++, najlepšie Python s balíkmi astropy, scipy, matplotlib…) a základy prostredia LaTeX, (ii) dobrá znalosť anglického jazyka, (iii) vítané sú skúsenosti z pozorovaní a schopnosť redukcie napozorovaného materiálu a získanie hodnôt potrebných na ďalšiu analýzu.
Výskumný smer: Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy
Literatúra:
[1] Binzel, R. P., Gehrels, T., and Matthews, M. S., Asteroids II, 1989
[2] Bottke, W.F. at al., Asteroids III, 2002
[3] Michel P., DeMeo, F., Bottke, W.F., Asteroids IV, 2015
[4] Warner, B.D., A Practical Guide to Lightcurve Photometry and Analysis 2nd ed., 2016
[5] Chandler, C. O., et al., SAFARI: Searching Asteroids for Activity Revealing Indicators, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 130, no. 993, p. 114502, 2018. doi:10.1088/1538-3873/aad03d.

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/studium-popularizacia/doktorandske-studium/