Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Kvalitatívna teória dynamických rovníc na časových škálach
Program DŠ
9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Irena Jadlovská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľom je študovať kvalitatívne vlastnosti (asymptotika, existencia neoscilatorických riešení, rozloženie nulových bodov, a pod.) riešení systémov funkcionálnych dynamických rovníc na časových škálach.