Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie riečnych habitátov pomocou 3D modelov s vysokým rozlíšením
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Fyzické parametre riečnych habitátov budú extrahované z detailných 3D modelov. Vybrané riečne úseky budú hodnotené pomocou snímok z dronov, z ktorých bude vypočítaná batymetria koryta, rekonštruovaná štruktúra dna koryta, štrkových lavíc, substrátu dna pod vodnou hladinou a následné identifikované jednotlivé habitáty. Z hydraulického modelovania bude použitá rýchlosť prúdenia. Pre finálnu detekciu jednotlivých tried habitátov bude využitá kombinácia údajov o rýchlosti prúdenia, hĺbke vody, zrnitosti substrátu a morfológie.