Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
AI za biodiverzitu: identifikácia biodiverzity pomocou snímok z diaľkového prieskumu Zeme
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Strojové učenie sa dnes dostáva do nášho každodenného života. Diaľkový prieskum Zeme využíva strojové učenie okrem iného aj pri automatizácii klasifikácie, identifikácii vzorov v časových radoch alebo identifikácii krajinných vzorov. Cieľom tohto doktorandského štúdia je mapovanie biodiverzity trávnych porastov v Alpách a Karpatoch na základe umelej inteligencie kombinujúce pozemné merania so snímkami Landsat a Sentinel-1, Sentinel-2 a Planetscope a leteckými snímkami. Cieľom mapovania je identifikácia biodiverzity a manažmentu trávnych porastov a jej dokumentácia. Úspešný uchádzač by mal plynule ovládať angličtinu a mať nadšenie pre výskum pomocou umelej inteligencie a diaľkový prieskum Zeme. Táto DDP ponúka jedinečné možnosti zapojiť sa do prebiehajúceho európskeho projektu financovaného zo schémy Biodiversa+.