Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv štátnej hranice na vývoj cezhraničnej verejnej osobnej dopravy na príklade vybraných prihraničných oblastí
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Daniel Michniak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Charakter štátnej hranice ovplyvňuje cezhraničné väzby v pohraničí. Jedným z indikátorov poukazujúcich na intenzitu cezhraničných väzieb je verejná osobná doprava. Cieľom DDP bude analýza vývoja cezhraničnej verejnej dopravy na príklade vybraných regiónov a identifikácia rôznych faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.