Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj pokročilých relativistických metód určených na predpovedanie spektroskopických parametrov
Program DŠ
Teoretická a počítačová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V poslednej dobe naberá na dôležitosti výskum na systémoch obsahujúcich ťažké prvky, ako napríklad pri vývoji nových materiálov pre dátové pamäte, pre diódy emitujúce svetlo, alebo pri vývoji nových protirakovinových liekov. Hlavným cieľom dizertačnej práce je vývoj relativistických metód pre výpočet spektroskopických parametrov (NMR, EPR, XRay, MCD, …), nasledovaný ich efektívnou implementáciou do programu ReSpect, ktorý je voľne dostupný vedeckej komunite na stránke respectprogram.org.