Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Dizajn, syntéza a mechanické vlastnosti nových multi-zložkových keramických materiálov
Program DŠ
Anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Peter Tatarko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Práca bude zameraná na teoretické predikcie a dizajn nových štruktúr žiaruvzdorných diboridov a karbidov pre aplikácie v extrémnom prostredí, ktoré budú zložené z viacerých prvkov prechodných kovov. Vybrané materiály budú syntetizované a spekané, a v ďalšom kroku budú študované ich mechanické vlastnosti pri izbovej teplote, ako aj vysokých teplotách.