Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka
Program DŠ
Anorganická chémia/Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. František Šimko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Práca je zameraná na fázovú a štruktúrnu analýzu systémov MF−AlF3 (M = Na, K a Rb) s prídavkom Al2O3. Ide o tzv. nízko teplotné elektrolyty, ktorých význam vzrástol s vývojom tzv. "inertných" elektród, aplikovateľných do procesu výroby hliníka. Cieľom projektu bude definovať fázové zloženie systémov a identifikovať jednotlivé zložky.