Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Extracelulárne biopolyméry mikroskopických rias a cyanobaktérií, štrukturálne štúdie
Program DŠ
Fyzikálna chémia/Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Zuzana Košťálová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na štrukturálne štúdie extracelulárnych polysacharidov, ktoré predstavujú dôležitú skupinu sekundárnych metabolitov produkovaných do prostredia mikroskopickými riasami a cyanobaktériami. Pre mikroskopické organizmy tieto biopolyméry zohrávajú hlavne ochrannú funkciu. Nakoľko exopolysacharidy vykazujú zaujímavé reologické a biologické vlastnosti, stávajú sa zaujímavými pre potenciálne aplikácie. Ich chemické zloženie je však pomerne zložité a doposiaľ len limitovaný počet štruktúr týchto biopolymérov je opísaných v literatúre. Pre potenciálne biotechnologické aplikácie je nevyhnutné poznať ich chemické zloženie, vlastnosti a určiť primárnu štruktúru. Štrukturálna analýza exopolysacharidov zahŕňa aplikáciu chemických, fyzikálno-chemických, spektrálnych a chromatografických metód.