Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Mikrobiota kože psov - zloženie a možnosti jej prospešnej modulácie
Program DŠ
Veterinárna morfológia a fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Viola Strompfová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Zložitý komplex spoločenstva mikroorganizmov zapojených do významných fyziologických funkcií, ako je biosyntéza a metabolizmus vitamínov a aminokyselín, či modulácia imunitných odpovedí, je prítomný nielen v tráviacom trakte, ale taktiež na povrchu intergumentárneho systému rovnako u ľudí, ako aj u zvierat. Keďže ide o orgán kontinuálne vystavený environmentálnym podmienkam, množstvo faktorov môže prispieť k rozvoju dysbiózy vedúcej ku rôznym dermatologickým problémom veľmi frekventovaným u psov v súčasnosti. Napriek tomu, množstvo poznatkov o zložení, diverzite a funkciách kožnej mikrobioty u psov je zanedbateľné. Preto cieľom tohto projektu bude taxonomická charakterizácia kožnej mikrobioty, uskutočnená kultivačnou metódou a sekvenovaním novej generácie, so zameraním na zdravé jedince, ako aj jedince s rôznymi ochoreniami kože prevažne infekčného a imunitného charakteru. Zároveň budú otestované možnosti optimalizácie/stabilizácie bakteriálneho osídlenia kože pre zachovanie fyziologických funkcií kože v rámci ktorých budú odskúšané rôzne substancie naturálneho pôvodu, ako sú antimikrobiálne proteíny (bakteriocíny, lyzozým), včelie produkty, minerálne prípravky či rastlinné extrakty.