Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Baktérie z tráviaceho traktu včiel s probiotickým a bakteriocinogénnym potenciálom
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Anna Kopčáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
V posledných rokoch dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu včiel. Jedno z najzávažnejších ochorení, ktoré postihuje včelstvá na celom svete je mor včelieho plodu, ktorého pôvodcom je Gram-pozitívna sporulujúca baktéria Paenibacillus larvae. Celosvetovo sa mor včelieho plodu rieši radikálne, ale v niektorých krajinách je na liečbu tohto ochorenia povolené používať antibiotiká, v dôsledku čoho sa do medu dostávajú reziduá antibiotík. V súčasnosti sa stále väčší záujem venuje alternatívnym biologickým metódam liečby, založeným na aplikácií probiotík a iných naturálnych substancií ako napr. bakteriocíny. Cieľom doktorandskej práce bude získať komplexné informácie o zložení mikrobiómu tráviaceho traktu včiel s využitím klasických kultivačných metód kombinovaných s nekultivačným metagenomickým prístupom. Pri analýze genetickej diverzity mikrobiómu tráviaceho traktu včiel použijeme metódy založené na variabilite génu pre malú podjednotku bakteriálnej rRNA (16S PCR DGGE a metagenomická analýzy). Pri kultivačných metódách budú získané izoláty identifikované klasickými mikrobiologickými technikami, ako aj modernými proteomickými a genetickými molekulárnymi metódami (MALDI TOF, 16S rRNA sekvenovanie, celogenómové sekvenovanie). U vybraných izolátov z tráviacich traktov včiel sa bude študovať ich probiotický a bakteriocinogénny potenciál.