Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Interakcie stopových prvkov a ich vplyv na minerálny status zvierat
Program DŠ
Veterinárna morfológia a fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Interakcie medzi mikroelementami a ostatnými zložkami krmiva v tráviacom trakte zvierat môžu mať za následok zhoršenie absorpcie esenciálnych prvkov. Cielená modulácia kŕmnych diét a použitie stabilnejších aditív stopových prvkov môže zvýšiť biovyužiteľnosť stopových prvkov v tele zvierat a zlepšiť ich minerálny status. Cieľom práce je sledovať vzájomné ovplyvňovanie stopových prvkov v tráviacom trakte, ich absorpciu a utilizáciu u monogastrických zvierat a prežúvavcov, a hľadanie nových vhodnejších biomarkerov odzrkadľujúcich skutočný minerálny status zvierat.