Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Proces tvorby identity v období neistoty
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
V náročných časoch ľudia zaujímajú rozličné stratégie ako nakladať s pocitmi neistoty a zraniteľnosti vo svojej každodennosti. Mnohí/é sa vzťahujú do rodinného prostredia alebo k ľuďom vo svojom širšom sociálnom okruhu. Predstava bezpečia sa spája aj s ideou domova – ako miesta alebo príslušnosti ku komunite (rodine, susedstvu, špecifickej sociálnej skupine).