Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Kultúrne dedičstvo v praxi
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Daniel Luther, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Predmetom doktorandského štúdia bude výskum a analýza súčasných prístupov vybraných lokalít/ komunít k lokálnemu kultúrnemu dedičstvu. Téma nie je/ nemusí byť viazaná na konkrétny typ prostredia, môže sledovať mestá (lepšie menšie), ako aj vidiecke lokality. Základným prístupom k tejto téme (okrem teoretickej prípravy v oblasti critical heritage studies) bude terénny výskum, a to v lokalitách, ktoré predstavujú jednoduchú škálu spoločenského hodnotenia a využitia lokálneho kultúrneho dedičstva: 1. lokality, ktoré nevedia svoje kultúrne dedičstvo identifikovať, resp. nepovažujú ho za kultúrnu hodnotu a nevnímajú ho ako príležitosť svojho rozvoja; 2. lokality, ktoré tento potenciál majú a vedia ho pomenovať, ale nevedia ho využiť; 3. lokality, ktoré z využitia kultúrneho dedičstva profitujú a ktoré využívajú (chcene či nechcene) svoje dedičstvo ako turistickú atrakciu, s čím sa však môžu spájať rôzne problémy. Výskum by sa mal zamerať na všetky spomenuté kategórie obcí.