Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývinové procesy a súčasné podoby tradičných obyčají
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského alebo Sociálna antropológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Základom práce bude výskum a analýza vybraného prvku spomedzi rodinných alebo výročných obyčajov, ktoré sú vnímané ako tradičné a v súčasnosti zaznamenávajú opätovný nárast popularity. Tradičné javy budú skúmané na pozadí sociálnych, ekonomických, politických kontextov. Predmetom výskumu môže byť napr. komodifikácia svadobných rituálov, betlehemské obchôdzky, rituálne ohne, súťažné podujatia založené na tradičných zručnostiach a pod.