Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Digitálne vedecké zbierky v etnológii a antropológii: ich tvorba, využiteľnosť vo výskume a udržateľnosť
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Predložená téma doktorandského štúdia vyžaduje od uchádzača interdisciplinárny (etnológia a antropológia - archívnictvo - digitálne humanitné vedy) a teoreticko-aplikovaný prístup (interpretácia a heuristika - tvorba praktických výstupov a metodológií). Zameriava sa na súčasné prístupy a trendy v koncipovaní a budovaní digitálnych vedeckých zbierok v humanitných vedách a to najmä v etnológii a antropológii. Dôraz kladie na problém metadátových štruktúr vedeckých zbierok, aplikovateľnosť vedeckých zbierok v praxi humanitnovedného výskumu a ich ďalšie perspektívne využitie (vedecké a ne-vedecké). Súčasťou štúdia je takisto odborná činnosť na oddelení Vedeckých zbierok ÚESA SAV, vrátane praktickej prípravy a tvorby špecifických súborov digitálnych vedeckých zbierok.