Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Rodinná pamäť v 21. storočí
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Rodinná pamäť predstavuje špecifické pole bádania v rámci pamäťových štúdií, pričom je zameraná na intímny priestor rodiny. Rodinnú pamäť charakterizuje medzigeneračná interakcia a komunikácia, dynamika jej formatívnych, hodnotovo orientovaných a identitotvorných funkcií. Súčasný výskum sleduje vzťah medzigeneračnej komunikácie a identity, kvalitu vzťahov a prejavy starostlivosti v rodine, či rodinnú pamäť a vzťahy k domovu, bývaniu a majetku. Skúma komunikačné príležitosti, dôvody stretávania rodiny, aj rolu moderných komunikačných technológií. Uvedené otázky ponúkajú inšpiráciu na ďalšie skúmanie aj v rámci PhD. štúdia.