Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Rodinná pamäť v 21. storočí
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Rodinná pamäť predstavuje špecifické pole bádania v rámci pamäťových štúdií, výskumný koncept prvoradého významu. Mení ich perspektívu na mikroperspektívu intímneho priestoru rodiny. Rodinnú pamäť charakterizuje interakcia a komunikácia naprieč generáciami. Charakterizuje ju dynamika jej formatívnych, hodnotovo orientovaných a identitotvorných funkcií. Aké sú obsahy rodinnej pamäti, ako sa komunikujú, čo ich ovplyvňuje v 21. storočí?