Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Náboženstvo, spiritualita a nenáboženstvo v súčasných spoločnostiach: post-paradigmatický obrat (prístupy a kategórie)
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského alebo Sociálna antropológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
V súčasných spoločnostiach sme svedkami intenzívneho nárastu diverzity sekulárnych, náboženských a spirituálnych postojov. V štúdiu náboženstiev by sme preto mali venovať zvýšenú pozornosť tomu, akými spôsobmi uchopujeme a pomenovávame túto narastajúcu rôznorodosť. Reflexívny, post-paradigmatický obrat môže v tomto smere pomôcť osvetliť menej známe miesta, a tiež prehĺbiť našu úroveň poznania o tom čo „náboženstvo” je a akú úlohu zohráva v súčasných moderných spoločnostiach.