Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Konštituovanie kultúrneho regiónu (s akcentom na prvky tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva)
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Regionalizácia Slovenska z etnologického aspektu je vytváraná na základe administratívneho členenia Slovenska do roku 1922 v kombinácii s kultúrno-historickými prvkami vychádzajúcimi z tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa na vytváraní kultúrneho regiónu podieľajú nové systémy identifikovania, udržiavania a zvýrazňovania kultúrnych špecifík inštitucionálne riadené z rôznych úrovní. Nastoľuje sa otázka re-interpretácie kultúrnych regiónov Slovenska a ich vymedzenia. Cieľom práce je na vybranom kultúrnom regióne analyzovať tieto systémy a ich vplyvy na identitu regiónu, overiť platnosť vnímania hraníc regiónu, jeho reprezentácií a životnosti kultúrnych prvkov, ktoré sa s regiónom spájajú.