Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Bariéry prístupu na trh práce pre etnické skupiny v sociálno-antropologickej perspektíve
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského alebo Sociálna antropológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Projekt skúma štrukturálne a inštitucionálne faktory, ktoré umožňujú alebo bránia Rómom a etnickým minoritám v prístupe na trh práce. Týmito môžu byť mocenské asymetrie, dominantná mocenská pozícia aktérov ako sú zamestnávatelia, predstavitelia obcí. Faktormi, ktoré facilitujú, môžu byť aj sociálne siete a sociálny a kultúrny kapitál minoritných skupín. Výskum je založený na empirických dátach z terénneho výskumu, z pozorovaní a z rozhovorov.