Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Konštruovanie minulosti jednotlivca/rodiny/spoločnosti a audiovizuálne pramene v rodinných archívoch
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Fotografie a videá ako súčasť rodinných archívov formujú spomienky jednotlivcov či sociálnych skupín (od rodiny až po spoločnosť). Projekt dizertácie sa zameriava na vzťah “malých” a “veľkých” naratívov cez skúmanie audiovizuálnych prameňov vo vzťahu k individuálnym a kolektívnym spomienkam. Mimo povinnej textovej časti je ako súčasť výstupu vítaná aj iná kreatívna forma (video, séria fotografií, komix).