Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Medzi očakávaním a realitou. Prvky nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) zapísané do zoznamu UNESCO v postmodernej ére
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude na základe empirického výskumu problematizovať príležitosti a výzvy, ktoré zápisy prinášajú. Môžu sa týkať participácie a rozvoja ochrany NKD na pozadí neistôt transformácie vidieckych spoločenstiev, konfliktov, ktoré môžu vzniknúť v komunite nositeľov NKD po zápise, otázok „vlastníctva“ prvkov NKD, ekonomických dopadov zápisov atď.