Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Súčasné transformácie sviatkov a proces eventizácie
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
V súčasnej spoločnosti je sviatočná kultúra ovplyvnená dynamickým procesom transformácie. Sviatky vo verejnej aj súkromnej sfére strácajú svoj identitotvorný, symbolický a spomienkový vzťah. Predmetom empirického štúdia je sledovanie funkcií rastúceho počtu profesionálne produkovaných podujatí – eventov orientovaných na ponuku komplexného kultúrneho zážitku pre návštevníka.