Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Súčasné transformácie sviatkov a proces eventizácie
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Sviatková kultúra v modernej spoločnosti je poznačená procesom transformácie. Sviatky a slávnosti strácajú v procese sekularizácie a individualizácie svoj významový vzťah a spomienkový rozmer. Predmetom empirického štúdia v tejto téme sú vopred aranžované a produkované udalosti orientované na ponuku komplexného kultúrneho zážitku, označované ako eventy, ktorých počet v súčasnosti rapídne narastá.