Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnej ponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomto procese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacované novými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti a umelecké novotvary nazývané eventami. Eventy – vopred strategicky koncipované a cielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie a kolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvať ako proces „eventizácie“, zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahov sviatkov a festivít aj na Slovensku. Doktorandská práca sa má zamerať na prejavy procesu eventizácie na príklade vybraného festivalu a koncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.