Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Holokaust a jeho pripomínanie v 21. storočí (stredná a juhovýchodná Európa)
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Od udalostí spojených s holokaustom nás delí 78 rokov. Ako si ich súčasná spoločnosť pripomína? Aké formy a obsahy môžeme nájsť v komunikatívnej/skupinovej, kolektívnej/národnej, resp. kultúrnej pamäti na územiach, kde sa holokaust odohral? Kto, ako a na čo spomína? (Na príklade jednej, prípadne dvoch krajín).