Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Chápanie a precítenie ekologických interakcií medzi ľuďmi a inými druhmi
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Mgr., MgA. Jaroslava Panáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Pomocou hĺbkovej etnografie, senzorickej antropológie a kognitívnych štúdií tento doktorandský projekt je zameraný na skúmanie ekologických vzťahov medzi ľuďmi, domácimi zvieratami, voľne žijúcimi (divokými) zvieratami, rastlinami a krajinou. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať vzorce zmyslovej komunikácie subjektov v súčasnej sfére ekologických zmien a rizík.