Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Socio-ekonomické rozdiely v regiónoch Slovenska a ich vplyv na rodinu a plodnosť.
Program DŠ
Ekonómia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Ekonomická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Sociálno ekonomické podmienky predstavujú jeden z dôležitých faktorov demografickej reprodukcie, formovania rodín a domácností. Pretrvávanie významných sociálnych a ekonomických regionálnych rozdielov na Slovensku môže byť jedným z dôvodom pomerne značných priestorových diferencií vo formovaní a charaktere rodín, ako aj plodnosti. Pomocou teoreticko-metodologického zhrnutia budú identifikované vybrané regionálne indikátory a zhodnotený rozsah a vývoj regionálnych rozdielov z hľadiska socio-ekonomických podmienok, ako aj procesu plodnosti a veľkosti a štruktúry rodín na Slovensku. Následne použitím vhodných štatistických metód bude snahou určiť možné vplyvy týchto determinantov pri vysvetľovaní existujúcich priestorových rozdielov v procese rodenia detí a vzniku rodín na Slovensku.