Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Valachovič, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
.