Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Ideológia a propaganda po roku 1989
Program DŠ
3.1.6. Politológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Hlavné smery a metódy ideologického pôsobenia a ovplyvňovanie vedomia obyvateľstva po roku 1989 (médiá, inštitúcie, cirkvi a náboženské spoločnosti, politické strany etc.), politická propaganda, jej formy a miesto v súčasnom spoločensko-politickom systéme.