Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky
Program DŠ
3.1.6. Politológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Jednotlivé objekty zamerania sociálneho myslela a ich reflexia (sociálno-ekonomické problémy, triedny boj, sociálny útlak, inštitúcie, etc.), kapitalizmus a jeho marxistická analýza, otázka sociálnej revolúcie, konkrétne osobnosti sociálneho a politického myslenia a ich prínos (v prípadnej komparácii).