Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Politika susedstva SR
Program DŠ
3.1.6. Politológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Vzťahy SR so susednými štátmi. Historické a súčasné aspekty bilaterálnych, resp. multilaterálnych vzťahov Slovenska so susednými štátmi, koncipované multidimenzionálne - z perspektívy politickej, ale aj bezpečnostnej, ekonomickej a sociálno-kultúrnej. Zámerom je identifikovať postavenie Slovenska a jeho susedov v regióne strednej Európy a hlavné trendy vo vývoji bilaterálnych medzištátnych vzťahov v podmienkach európskej integrácie.