Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Traumatické poškodenie mozgu a neurodegenerácia – štúdie na animálnych modeloch a ľuďoch.
Program DŠ
Neurovedy
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Traumatické poškodenie mozgu (TBI) je jednou z hlavných príčin a akcelerátorov sporadickej formy neurodegenerácie, akou je Alzheimerova choroba alebo Chronická Traumatická Encefalopatia. V celosvetovom meradle sa každý rok diagnostikuje takmer 10 miliónov nových prípadov demencie; účinná a špecifická liečba však zatiaľ nie je dostupná. Náš výskum je zameraný na detailné pochopenie patogenézy neurodegenerácie a identifikáciu molekulárnych dráh vedúcich od TBI k neurodegenerácii u zvierat a u ľudí. Výsledky nášho výskumu smerujú k návrhu novej diagnostiky a potenciálne aj nových terapeutických stratégií. V rámci Ph.D. štúdia sa naučíte organizovať a vykonávať experimenty na zvieratách a ľuďoch, spektrum molekulárnych techník zameraných na analýzu mozgu a periférnych tkanív, bioinformatické analýzy a publikovanie výsledkov vedeckej práce.