Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza biomarkerov u akútnych a chronických infekcií centrálneho nervového systému
Program DŠ
Neurovedy
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Centrálny nervový systém je chránený hematoencefalickou bariérou, ktorá predstavuje fyzikálnu, metabolickú a transportnú bariéru a je považovaná za súčasť vysoko dynamického systému nazývaného neurovaskulárna jednotka. Niekoľko patogénov, medzi nimi vírusy, je schopných napadnúť mozog a vyvolať akútnu alebo chronickú neuroinfekciu. Imunitné mechanizmy zapojené do neuroinfekcií zahŕňajú zvýšené hladiny cytokínov, infiltráciu imunitných buniek do CNS a autoprotilátky. Cieľom projektu bude pomocou moderných analytických techník skúmať biomarkery pri infekciách centrálneho nervového systému. Naším výskumom prispejeme k objasneniu molekulárnych mechanizmov neuroifekcií a vytvoreniu nových diagnostických postupov.